Gebeden

Gebed tot de Heilige Bernadette

O Heilige Bernadette,
die als eenvoudig en zuiver kind
achttien keer in Lourdes
de schoonheid van Maria hebt aanschouwd
en de boodschap van de Onbevlekte
hebt ontvangen,
en die zich daarna wilde verbergen
in het klooster van Nevers
om er zich als een hostie te laten consumeren
voor de zondaars,
bekom voor ons deze geest van zuiverheid,
eenvoud en versterving
die ook ons zal brengen
tot het visioen van God en Maria
in de hemel. Amen.

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, bid voor ons!
Heilige Bernadette, bid voor ons!

 

Gebed tot Maria, Koningin van de hemel

Wat was ik gelukkig, goede Moeder,
toen ik het geluk had u te aanschouwen!
Hoe graag herinner ik mij die zoete momenten
bij u met uw ogen vol goedheid
en erbarmen voor ons.
Ja, tedere Moeder,
u bent op aarde neergedaald
om aan een zwak kind te verschijnen
en het enkele dingen mee te delen,
ondanks zijn grote onwaardigheid.
Wat een teken van nederigheid gaf u ons,
Koningin van de hemel, door beroep te doen
op het zwakste in de wereld.
O Maria, geef aan deze
die durft te zeggen uw kind te zijn
deze kostbare deugd van nederigheid.
Maak, o tedere Moeder, dat uw kind
u in alles en voor alles imiteert,
in één woord, dat ik een kind ben
naar uw hart en dat van uw dienstbare Zoon.